Polityka prywatności

Ostatnia akutalizacja: 15 maja 2023

Wstęp

Stworzyliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby wyjaśnić Państwu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości wyboru mają Państwo jako użytkownicy tej witryny.

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych informacji. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie skutkować żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim nic przeciwnego nie zostało stwierdzone w późniejszym przetwarzaniu.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Imię odpowiedzalnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Niemcy

Email: info@stretta-music.pl | Strona internetowa: www.stretta-music.pl

Inspektor ochrony danych

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Niemcy

E-mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Strona internetowa: https://www.mehralsdatenschutz.de/

Automatyczne przechowywanie danych

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, Państwa przeglądarka internetowa przesyła dane dotyczące użytkowania do nas lub naszego dostawcy usług IT i przechowuje je w danych dziennika (tzw. pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę odwiedzanej strony, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1.f) RODO, ponieważ mamy nadrzędny uzasadniony interes w zapewnieniu sprawnego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszych usług.

Kontakt przez e-mail

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, będziemy gromadzić Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Dane te są przetwarzane w celu przetworzenia Państwa prośby o kontakt i udzielenia na nią odpowiedzi.

Jeśli kontakt z nami ma na celu podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1.b) RODO.

Jeśli kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na Państwa uzasadniony interes. 6 (1.f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa żądanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1.f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Państwa adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia Państwa wniosku. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zbieranie i przetwarzanie wniosków pocztą elektroniczną

Jeśli są Państwo zainteresowani, osoby odwiedzające witrynę mogą ubiegać się o pracę ogłoszoną w witrynie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy nam je Państwo przekażą. Mogą one obejmować Państwa dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), szczegóły dotyczące kwalifikacji zawodowych i szkoleń, szczegóły dotyczące kursów rozwoju zawodowego i wyniki.

Celem przetwarzania danych jest skontaktowanie się z Panem/Panią i podjęcie decyzji o nawiązaniu z Panem/Panią stosunku pracy. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 (1.b) RODO w związku z. § 26 (1) BDSG w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy (przeprowadzenie procedury aplikacyjnej jako wstęp do zawarcia umowy o pracę).

Jeżeli szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu Art. 9 (1) RODO są wymagane od kandydatów w trakcie procesu aplikacyjnego, takie jak informacje o stopniu znacznej niepełnosprawności, odbywa się to na podstawie art. 9 (2.b) RODO, abyśmy mogli korzystać z praw i wypełniać obowiązki wynikające z prawa pracy oraz prawa dotyczącego zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia Państwa wniosku. Państwa dane zostaną następnie usunięte najpóźniej po upływie sześciu miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie. Jeśli w wyniku procesu aplikacyjnego zostanie nawiązany stosunek pracy, podane przez Państwa dane będą dalej przetwarzane na podstawie art. 6 (1.b) RODO w związku z § 26 (1) BDSG w celu realizacji stosunku pracy, a następnie przekazane do akt osobowych.

Konto klienta

Gdy otwierają Państwo konto klienta, gromadzimy Państwa dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest poprawa Państwa doświadczenia zakupowego i ułatwienie realizacji Państwa zamówienia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1.a) RODO za Państwa zgodą. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Państwa konto zostanie wówczas usunięte.

Zamówienia

Gdy składają Państwo zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz obsługi Państwa zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Ich niepodanie spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1.b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem.

Możemy na przykład udostępniać Państwa dane naszej firmie kurierskiej, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług przetwarzania zamówień i dostawcy usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum.

Newsletter

Gdy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera („StrettaLetter”), gromadzimy następujące informacje - jeśli nie są one jeszcze dostępne za pośrednictwem konta klienta:

- Nazwisko, imię
- Adres e-mail

Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera. W tym celu dane są przekazywane do usługi newslettera Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Dane będą przechowywane wyłącznie na serwerach europejskich.

Tutaj mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy przetwarzającej dane: datenschutz@brevo.com

Tutaj znajdą Państwo adres Privacy Policy podmiotu przetwarzającego dane.

Dopóki nie zapiszą się Państwo do naszego newslettera, żadne dane nie będą przekazywane do Brevo.

System ERP

Do przetwarzania zamówień używamy systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa. W tym celu Państwa dane osobowe zebrane w związku z zamówieniem zostaną przekazane do exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlin, Niemcy.

Dostawcy usług płatniczych

Mollie

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia) w celu przetwarzania płatności na naszej stronie internetowej. Celem przetwarzania danych jest zaoferowanie Państwu różnych metod płatności poprzez przetwarzanie płatności przez dostawcę usług płatniczych Mollie. Jeśli wybrali Państwo jedną z opcji płatności oferowanych przez dostawcę usług płatniczych Mollie, dane wymagane do przetwarzania płatności zostaną przekazane Mollie. Obejmuje to Państwa dane dotyczące płatności (np. numer konta bankowego lub numer karty kredytowej), Państwa adres IP, typ przeglądarki internetowej i urządzenia, a w niektórych przypadkach Państwa imię i nazwisko, dane adresowe oraz informacje o zakupionym u nas produkcie lub usłudze. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1.b) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usług dostawcy usług płatniczych Mollie, proszę zapoznać się z jego polityką prywatności www.mollie.com/privacy.

VR-Payment

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych VR-Payment GmbH (Saonestr. 3a, 60528 Frankfurt nad Menem) w celu przetwarzania płatności kartą kredytową na naszej stronie internetowej. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwu dokonywania płatności kartą. Jeśli wybrali Państwo jedną z opcji płatności oferowanych przez VR-Payment, dane wymagane do przetworzenia płatności zostaną przesłane do VR-Payment. Obejmuje to dane dotyczące płatności, adres IP, typ przeglądarki internetowej i urządzenia, imię i nazwisko, dane adresowe oraz informacje o zakupionym u nas produkcie lub usłudze. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. (1.b) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usług dostawcy usług płatniczych VR-Payment, proszę zapoznać się z jego polityką prywatności www.vr-payment.de/datenschutz-haftung-in-app-zahlmodul-nutzer.

PayPal

Jeśli PayPal zostanie wybrany jako dostawca usług płatniczych, PayPal może przeprowadzać kontrole kredytowe dla niektórych metod płatności wybranych przez klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych klienta przez PayPal można znaleźć na stronie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Pliki cookie i wdrożone technologie

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera unikalny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze. W związku z tym mają Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, mogą Państwo zostać powiadomieni przed zapisaniem plików cookie i indywidualnie zdecydować, czy je zaakceptować, a także zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.

Wszystkie główne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie i ich usuwanie. Informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć na stronach pomocy technicznej producenta.

Technicznie niezbędne pliki cookie

O ile poniższa polityka prywatności nie stanowi inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookie umożliwiają również naszym systemom rozpoznawanie Państwa przeglądarki i oferowanie Państwu usług nawet po zmianie strony. Niektórych funkcji naszej strony internetowej nie można zapewnić bez użycia plików cookie. Wymagają one rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii opiera się na § 25 (2) TTDSG. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 (1.f) RODO na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektu naszej oferty.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Korzystanie z intelliAd Tracking

Celem śledzenia intelliAd jest projektowanie i optymalizacja stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. W tym celu anonimowe dane dotyczące użytkowania są gromadzone i przechowywane w formie zagregowanej. Technologia intelliAd jest usługą świadczoną przez emarketing AG (Landsbergerstraße 110, 80339 Monachium, Niemcy).

Dane są przetwarzane w celu analizy tej witryny internetowej i osób ją odwiedzających, a także w celach marketingowych i reklamowych. W tym celu emarketing AG będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej strony internetowej do oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Informacje te mogą obejmować następujący adres IP, datę i godzinę wyświetlenia strony, ścieżkę kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, odwiedzane strony, adres URL strony odsyłającej (strony internetowej, z której nastąpiło połączenie z naszą witryną), geolokalizację, aktywność zakupową. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach śledzenia intelliAd jest anonimizowany, a ścieżka kliknięcia jest pseudonimizowana.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji oraz politykę prywatności intelliAd znajdą Państwo na stronie www.intelliad.com/privacy-policy.

Tutaj mogą Państwo sprzeciwić się śledzeniu przez intelliAd we wszystkich domenach firmy przetwarzającej: login.intelliad.com/optout.php

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Celem przetwarzania danych jest analiza tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, a także do celów marketingowych i reklamowych. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora strony internetowej w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Informacje te mogą obejmować następujący adres IP, datę i godzinę wyświetlenia strony, ścieżkę kliknięcia, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego Państwo korzystają, odwiedzane strony, adres URL odsyłacza (strona internetowa, z której nastąpiło połączenie z naszą witryną), geolokalizację, aktywność zakupową. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web i piksele śledzące, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Transfer odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, które można znaleźć na stronach policies.google.com/privacy/frameworks i business.safety.google/adsprocessorterms. Zarówno Google, jak i amerykańskie agencje rządowe mają dostęp do Państwa danych. Państwa dane mogą być łączone przez Google z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste, dane dotyczące użytkowania z innych urządzeń oraz wszelkie inne dane, które Google może posiadać na Państwa temat.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności, prosimy odwiedzić stronę marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb lub policies.google.com i policies.google.com/technologies/cookies.

Korzystanie z Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu reklamowego Google Ads i w tym kontekście stosujemy śledzenie konwersji. Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Informacje uzyskane z pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Informują nas one o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Państwa dane mogą być przekazywane na serwery Google LLC w USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie policies.google.com/privacy/frameworks oraz business.safety.google/adscontrollerterms.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z. Art. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google znajdą Państwo pod adresem policies.google.com/privacy

Korzystanie z funkcji remarketingu Google Inc.

Korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na naszej stronie internetowej.

Aplikacja służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, co jest podstawą do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie służą do śledzenia wizyt na stronie internetowej i zbierania anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę. Jeśli następnie odwiedzą Państwo inną witrynę internetową w sieci reklamowej Google, wyświetlimy Państwu reklamy, które z większym prawdopodobieństwem uwzględnią odwiedzone wcześniej obszary produktów i informacji.

Państwa dane mogą być przekazywane na serwery Google LLC w USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazanie danych nastąpi na podstawie m.in. standardowych klauzul umownych zapewniających odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Korzystanie z Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Ta aplikacja zarządza znacznikami JavaScript i znacznikami HTML używanymi w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Celem tego przetwarzania danych jest pomoc w projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej pod kątem Państwa potrzeb.

Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Pozwala on jednak na uruchamianie innych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na stronie marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad danymi, korzystamy z chroniących prywatność przycisków "Shariff".

Bez Państwa wyraźnej zgody nie zostanie nawiązane żadne połączenie z serwerami sieci społecznościowych, a tym samym nie zostaną przesłane żadne dane.

Więcej informacji na temat projektu Shariff można znaleźć tutaj: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Po kliknięciu przycisków pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające zalogowanie się do usługi przy użyciu Państwa danych. Dopiero po aktywnym zalogowaniu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z sieciami społecznościowymi.

Logując się, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwa danych do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Obejmuje to Państwa adres IP oraz informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo połączeni z jednym lub kilkoma kontami społecznościowymi w tym samym czasie, zebrane informacje zostaną również powiązane z odpowiednimi profilami. Mogą Państwo temu zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i aktywowaniem przycisków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i opcji ochrony prywatności, prosimy zapoznać się z powiązanymi politykami prywatności dostawców:

Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia): www.facebook.com/policy.php

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych będzie odbywać się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia): help.instagram.com/155833707900388

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych będzie odbywać się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Pinterest of Pinterest Inc (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA): policy.pinterest.com/privacy-policy

Państwa dane mogą zostać przekazane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA.

Twitter of Twitter Inc (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA): twitter.com/privacy

Korzystanie z Cloudflare

Nasza witryna internetowa korzysta z sieci dostarczania treści Cloudflare CDN firmy Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Jest to ponadregionalna sieć serwerów w różnych centrach danych, z którą łączy się nasz serwer internetowy i za pośrednictwem której dostarczane są określone treści na naszej stronie internetowej.

Celem przetwarzania danych jest optymalizacja czasu ładowania naszej strony internetowej, a tym samym uczynienie naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika. Gromadzone mogą być następujące informacje, m.in. adres IP, informacje o konfiguracji systemu, informacje o ruchu do i ze stron internetowych klienta (tzw. pliki dziennika serwera).

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych będzie odbywać się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji na temat prywatności podczas korzystania z Cloudflare znajdą Państwo na stronie www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/.

Korzystanie z YouTube

Korzystamy z funkcji osadzania filmów YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na naszej stronie internetowej, która jest spółką zależną Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Ta funkcja wyświetla filmy przechowywane w serwisie YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Rozszerzony tryb prywatności jest włączony. Oznacza to, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających witrynę. Tylko wtedy, gdy oglądają Państwo film, informacje o tym filmie są przesyłane do YouTube i tam przechowywane. Państwa dane mogą zostać przekazane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych opiera się częściowo na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich zabezpieczeniach ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się na stronie policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Państwa praw w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności, prosimy zapoznać się z polityką prywatności YouTube pod adresem www.youtube.com/t/privacy.

Korzystanie z Vimeo

Używamy wtyczek firmy Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) na naszej stronie internetowej do integracji filmów wideo.

Gdy odwiedzają Państwo strony w naszej witrynie, które zawierają taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo, a wtyczka jest wyświetlana na stronie poprzez powiadomienie Państwa przeglądarki. Powoduje to przesłanie do serwerów Vimeo zarówno Państwa adresu IP, jak i informacji o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani do Vimeo, Vimeo powiąże te informacje z Państwa osobistym kontem użytkownika. Gdy korzystają Państwo z funkcji wtyczki (na przykład, gdy klikają Państwo przycisk, aby rozpocząć film), informacje te są również powiązane z Państwa kontem Vimeo.

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych będzie odbywać się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, dalszego wykorzystywania i przetwarzania danych przez Vimeo, a także przysługujących Państwu praw i możliwości ochrony prywatności, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Vimeo: vimeo.com/privacy.

Korzystanie ze Spotify

Korzystamy z wtyczek firmy Spotify AB (Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm, Szwecja) na naszej stronie internetowej w celu integracji strumieni audio.

Gdy odwiedzają Państwo strony w naszej witrynie, które zawierają taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Spotify, a wtyczka jest wyświetlana na stronie poprzez poinformowanie Państwa przeglądarki. Powoduje to przesłanie na serwery Spotify zarówno Państwa adresu IP, jak i informacji o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani w Spotify, Spotify powiąże te informacje z Państwa osobistym kontem użytkownika. Jeśli korzystają Państwo z funkcji wtyczki (np. rozpoczynają Państwo listę odtwarzania, klikając przycisk listy odtwarzania), informacje te są również powiązane z Państwa kontem Spotify.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 (1.1) TTDSG w związku z art. 6 (1.a) RODO. 6 (1.a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 (1.a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Tutaj znajdą Państwo politykę prywatności i politykę plików cookie Spotify.

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas przechowywania

Po pełnym przetworzeniu umowy dane będą przechowywane początkowo przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności okresów przechowywania w prawie podatkowym i handlowym, a następnie zostaną usunięte po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO, jeśli spełnione są wymogi prawne: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1.f) RODO oraz wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) RODO. 21 (1) RODO.

Prawo do odwołania się do organu nadzoru

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodne z prawem. 77 RODO, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymienionych tutaj opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1.f) RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie przedmiotowych danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. W następstwie Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać przedmiotowych danych do celów marketingu bezpośredniego.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 u Stretta Music. Zamów i kup nuty muzyczne online.

Twój specjalista do wszystkich rodzajów nut muzycznych. Księgarnia muzyczna internetowa, nuty i play along do pobrania, ksiązki, pulpity, lampki do pulpitów, akcesoria.

Dla kraju Na świecie istnieje osobna strona internetowa Stretta. Jeśli zamówienie ma być dostarczone do tego kraju, możesz przejść na tę stronę, aby czasy dostawy i warunki wysyłki były wyświetlane prawidłowo. Twój koszyk i konto klienta pozostaną takie same po zmianie.

pl-netPrzejdź do Stretta Music Na świecie pl-plZostań na Stretta Music Polska