Polityka prywatności

Ostatnia akutalizacja: 31 maja 2021

Wstęp

Sporządziliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby wyjaśnić kliencie, zgodnie z przepisami podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jakie informacje zbieramy, w jaki sposób wykorzystujemy dane i jakie możliwości podejmowania decyzji maj klient jako odwiedzający tę stronę.

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Brak zaopatrzenia nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w poniższych procedurach przetwarzania nie podano żadnych innych informacji.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Imię odpowiedzalnego

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Niemcy

e-mail: info@stretta-music.pl | strona internetowa: www.stretta-music.pl

Inspektor ochrony danych

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Niemcy

e-mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | strona internetowa: www.mehralsdatenschutz.de

Automatyczne przechowywanie danych

Można odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowe są przekazywane do nas lub do naszego dostawcy usług informatycznych przez przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach logów (tzw. server log files). Do tych zapisanych danych należą na przykład: nazwa otwieranej strony, data i godzina dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz wnioskujący dostawca. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przeważający uzasadniony interes w zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej oraz w celu ulepszenia naszej oferty.

Kontakt przez e-mail

Jeżeli skontaktują się klienci z nami za pomocą poczty elektronicznej z własnej inicjatywy, będziemy zbierać dane osobowe klienta (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w takim zakresie, w jakim je klient poda. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania i odpowiadania na zapytania klienta o kontakt.

Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między klientem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Jeśli kontakt zostanie nawiązany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu w przetwarzaniu i odpowiadaniu na zapytania klientów. W tym przypadku ma klient prawo w każdej chwili, z powodów wynikających z szczególnej sytuacji klienta, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Adres e-mail klienta zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia zapytania. Jego dane zostaną wtedy usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zamówienia

Podczas składania zamówienia gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe klienta tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania jego zamówienia oraz do realizacji jego zapytań. Dostarczenie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych oznacza, że nie można zawrzeć żadnej umowy. Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania umowy z klientem.

Dane klienta zostaną przekazane na przykład firmom wysyłkowym, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom zajmującym się przetwarzaniem zamówień oraz wybranym przez klienta dostawcom usług informatycznych. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transferu danych jest ograniczony do minimum.

W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem reklamy w wyszukiwarce Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irlandia), przekazujemy w sposób zautomatyzowany przekazany Google Click ID (gclid) wraz z danymi pozycji zamówienia z powrotem do Google w celu pomiaru i kontroli naszych kampanii. W procesie tym nie są przekazywane dane osobowe.

Pliki cookie

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony - na przykład, gdy artykuł jest umieszczony w koszyku.

Wykorzystanie, podstawa prawna i cele

Poza niezbędnymi technicznie plikami cookie, stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania. Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystaniu cookies do celów analizy i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Cookies analityczne są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pliki cookie do analizy pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, a tym samym stale optymalizować naszą ofertę.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Czas trwania przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej strony. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji cookies dla naszej strony internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Wprowadzone technologie
Czas przechowywania

Po zakończeniu realizacji umowy dane będą początkowo przechowywane przez czas trwania okresu gwarancyjnego, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie zostaną usunięte po upływie tego okresu, chyba że wyraził klient zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa klienta

Prawa podmiotu danych

W przypadku spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z art. 15 do 20 RODO przysługują kliencie następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO mają klienci prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również przetwarzaniu w celu bezpośredniej reklamy.

Prawo do skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na mocy art. 77 RODO, jeśli uważają, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli wymienione tutaj czynności przetwarzania danych osobowych opierają się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, klient ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się tym czynnościom przetwarzania z powodów wynikających z szczególnej sytuacji klienta, ze skutkiem na przyszłość.

Po zgłoszeniu sprzeciwu, przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, klient może w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wykonaniu tych czynności zaprzestaniemy przetwarzania tych danych dla celów marketingu bezpośredniego.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2023 u Stretta Music. Zamów i kup nuty muzyczne online.

Twój specjalista do wszystkich rodzajów nut muzycznych. Księgarnia muzyczna internetowa, nuty i play along do pobrania, ksiązki, pulpity, lampki do pulpitów, akcesoria.

Dla kraju Międzynarodowy (światowy) istnieje osobna strona internetowa Stretta. Jeśli zamówienie ma być dostarczone do tego kraju, możesz przejść na tę stronę, aby czasy dostawy i warunki wysyłki były wyświetlane prawidłowo. Twój koszyk i konto klienta pozostaną takie same po zmianie.

pl-comPrzejdź do Stretta Music Międzynarodowy (światowy) pl-plZostań na Stretta Music Polska