Orlando di Lasso (1532-1594) – Nuty chóralne

Twórczość Orlando di Lasso obejmuje zarówno muzykę sakralną, jak i świecką, w tym głównie motety, madrygały, chansony i pieśni niemieckie.